PETECKI LIDEREM RECYKLINGU 2020

Firma Petecki sp. z o.o. otrzymała certyfikat, za aktywny udział w rozwoju krajowego systemu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych.