PETECKI laureatem IRBS, czyli Innowacyjnych Rozwiązań Branży Stolarki

Innowacja biznesowa to nowa, wprowadzona przez człowieka, wartość lub jakość dotycząca celów lub sposobów ich realizacji mająca zastosowanie w działalności gospodarczej.

RBS to program w branży stolarki, który ocenia i docenia wiele obszarów tej działalności biznesowej. „W programie IRBS – Innowacyjne Rozwiązania Branży Stolarki wyróżniamy te rozwiązania, które spełniają kryteria innowacyjności, ale często także wychodzą naprzeciw zmieniającym się czasom; informatyzacji, automatyzacji, ekologii, intuicyjności działań i potrzebom rynku, tak klientów biznesowych, jak i konsumentów” – mówi Pan Grzegorz Cendrowski, organizator programu IRBS z firmy Stolarka VIP.

Branża stolarki otworowej to jedna z najbardziej innowacyjnych i rozwojowych branż polskiej gospodarki. Program IRBS raz w roku, w sposób szczególny wyróżnia te najbardziej innowacyjne rozwiązania, które są dostępne w Polsce, Europie i na świecie

PETECKI Enterprises s p. z o.o. została laureatem za projekt profesjonalnych szkoleń #montazToPETECKI. 

O szczegółach programu oraz naszych osiągnięciach w tej dziedzinie będziemy informować na bieżąco.